Yatırım Süreci
2015-04-07 21:08:47

Bir yatırımın planlanması, gerçekleşmesi için izlenilecek yol, tamamlanması gereken işlemleri içeren süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreç resmi izin, ruhsat, raporlama ve diğer gerekli belgelerin temini ve ilgili kurumlara sunulması için belirtilen süreleri kapsar. Kısaca bir yatırımcının herhangi bir yatırımı gerçekleştirmek için tamamlaması gereken süreç olarak ifade edilebilir.

İlimize gelen yatırımcılara daha hızlı ve çözüm sağlayıcı hizmet sunabilmek için Elazığ YDO olarak 10 sektör için yatırım süreç analizi çalışması yapılmıştır.

Bu sektörler;

  • Madencilik Sektörü Yatırım Süreçleri
  • Hayvancılık Yatırımı Süreçleri
  • Eğitim Sektörü Yatırım Süreçleri
  • Özel Ağaçlandırma Yatırım Süreçleri
  • Turizm Sektörü Yatırım Süreçleri
  • Enerji Sektörü Yatırım Süreçleri
  • Gıda Sektörü Yatırım Süreçleri
  • İmalat Sektörü Yatırım Süreçler
  • Sağlık Sektörü Yatırım Süreçleri
  • Su ürünleri Sektörü Yatırım Süreçleri

 Devam eden çalışmalar ile yatırımın planlanması, yatırımın gerçekleşmesi için izlenilecek yol, tamamlanması gereken işlemler ile ilgili Elazığ’a yatırım yapmayı düşünen girişimcilerin bu kapsamdaki işleri tek elden yürütülmektedir.  Elazığ Yatırım Destek Ofisi tarafından yapılacak ön inceleme sonrası, il için önemli olan yatırımların resmi izin, ruhsat, raporlama ve diğer gerekli belgelerin temini ve ilgili kurumlara sunulması yatırımcılar adına Elazığ Yatırım Destek Ofisi tarafından takip edilmektedir.  Devlet destekleri ile yatırımcıya sunulan mali desteklerin yanında, bürokratik maliyetlerin azaltılmasına yönelik Elazığ Yatırım Destek Ofisi, yatırımcıların bürokratik süreçlerini gösteren dokümanlar hazırlamıştır.